Хто не знає свого минулого, той не вартий і майбутнього. Хто не шанує визначних людей свого народу, той сам не годен пошани... М. Рильський

Сайт Українського Шляхетського Товариства

Субота - 23.03.2019 - київський час 00:49 - вітaю вас Гість | RSS
У поняття шляхетність акумульовано добропорядність, чесність, справедливість, благородність, глибока християнська мораль. Ці риси характеру, поведінки були притаманні багатьом родинним династіям, які належали до українських лицарсько-шляхетних гербів Драго-Сас, Корчак, Корвін, Еліта і інших впродовж усіх віків... Шляхетність - це особливий спосіб мислення та позиціонування себе в суспільстві, прагнення до постійного розвитку та самовдосконалення...

С А Й Т - П Р А Ц Ю Є - В - Т Е С Т О В О М У - Р Е Ж И М І - ! ! !


Головна | Інформація про сайт | Реєстрація | Вхід


Історичні фактиКалендар
«  Березень 2019  »
ПВСЧПСН
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031Форма входуСтатистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Цей сайт створено мною, дійсним членом Українського Шляхетського Товариства - Ігорем Булинським, онуком Марії Булинської,  фрейліни королівського двору, доньки графа Літинського з роду Драго-Сас,
за безпосередньою допомогою президента нашого поважного товариства пана Романа Гординського-Федьковича та одного із засновників українського шляхетного товариства пана Михайла Терлецького, для більш широкого та оперативного інформування громадскості про діяльність товариства, мету і напрямки роботи, тощо...
З лівої сторони сайту меню "Історичні події" дасть Вам можливість більш докладно ознайомитися з історією роду Сас та української шляхти зокрема, прочитати про багатьох видатних людей цього роду та актуальні статті сьогодення, знайти адреси профільних сайтів та висловити свої пропозиції і побажання на сторінках нашого форуму.
З правої сторони - "Меню сайту" дасть можливість більш докладно ознайомитися з всім тим, що стосується нашого товариства, прийняти безпосередньо участь в обговорені його роботи, дізнатися про ті вимоги які висуваються перед членами товариства і стати членом нашого товариства, якщо Ви ним ще не є, подавши в електронному вигляді всі необхідні документи для вступу...

- - - - -


Этот сайт создан мною, действительным членом Украинского Шляхетского Общества - Игорем Булынським, внуком Марии Булынськои, фрейлины королевского двора, дочери графа Литынского из рода Драго-Сас, за непосредственной помощью президента нашего почтенного общества господина Романа Гордынского-Федьковыча и одного из основателей украинского благородного общества господина Михаила Терлецкого, для более широкого и оперативного информирования общественности о деятельности общества, цели и направления работы, и т.д. ...
С левой стороны сайта меню "Исторические события" даст Вам возможность более подробно ознакомиться с историей рода Сас и украинской шляхты в частности, прочитать о многих выдающихся людей этого рода и актуальные статьи настоящих дней, найти адреса профильных сайтов и высказать свои предложения и пожелания на страницах нашего форума .
С правой стороны - "Меню сайта" позволит более подробно ознакомиться со всем тем, что касается нашего общества, принять непосредственное участие в обсуждении его работы, узнать о тех требованиях предъявляемых перед членами общества и стать его членом, если Вы им еще не являетесь, подав в электронном виде все необходимые документы для поступления ...

- - - - -


Ta strona została stworzona przeze mnie, członek szlachty ukraińskiej - Igor Bulynskim, wnuk Marii Bulynskoi, pokojówki honoru dworu królewskiego, córka rodziny hrabiego Drago Litynskogo-Sas, na bezpośrednią pomoc do prezydenta naszego czcigodnego pana społeczeństwa rzymskiego Gordynskogo-m. Lwów i jeden z założycieli społeczeństwa ukraińskiego szlachetnego pana Terletskiy Michael, szerszy i informowania społeczeństwa o działalności firmy, cele i obszary pracy, itp. ...
Po lewej stronie menu "wydarzenia historyczne" daje możliwość dowiedzieć się więcej o historii naszego gatunku i ukraińskiej szlachty Sas w szczególności, przeczytać o wielu ludzi znanych z tego rodzaju i ważnych artykułów z dnia dzisiejszego, znaleźć adresy odpowiednich stron internetowych i wyrazić swoje opinie i sugestie na temat strony na naszym forum.
Po prawej stronie - "Menu strony" staną się bardziej zna wszystko, co dotyczy naszego społeczeństwa do udziału w dyskusji na temat jego pracy, aby dowiedzieć się o wymagania stawiane członkom społeczeństwa i stać się członkiem, jeśli nie są jeszcze nazwane, przez złożenie w formie elektronicznej wszystkie dokumenty niezbędne do przyjęcia ...

- - - - -


This site was created by me, a member of the nobility Ukrainian - Igor Bulynskim, the grandson of Mary Bulynskoi, maids of honor of the royal court, the daughter of the family of Count Drago Litynskogo-Sas, for direct assistance to the President of our venerable master of Roman society Gordynskogo-Fedkovycha and one of the founders of the Ukrainian society of the noble lord Terletskiy Michael, a wider and of informing the public about the company's activities, objectives and areas of work, etc. ...
On the left hand site menu "Historic events" will give you the opportunity to learn more about the history of our species and Ukrainian Sas gentry in particular, read about the many prominent people of this kind and important articles of the present day, find the addresses of relevant websites and to express their opinions and suggestions on the pages in our forum.
On the right side - "Site Menu" will become more familiar with everything that concerns our society to take part in the discussion of his work, to learn about the requirements placed on the members of the society and become a member if you are not yet named, by submitting in electronic form all documents necessary for admission ...Меню сайтуOпитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 42Пошук- Шляхетність зобов'язує -

82200 - Україна - Львівська область - м.Трускавець © 2019

За достовірність змісту матеріалів і статтей несе відповідальність автор.